Eğitim Bilim Toplum


Eğitim Bilim Toplum Dergisi toplumbilimleri ile eğitim bilimlerinin ve öğretmenlik mesleğinin akademik-uygulamalı her alanında yer alan bilimciler topluluğunun ortak forumudur. Sayfalar, bilgi disiplinlerine bakılmaksızın eğitim, bilim ve toplum ilişkilerini ve bunların pratik uygulamalarını eleştirel bir bakış açısıyla inceleyen ilgili yazarlara açıktır.

İncelenen konu alanı ister tarihsel, ister güncel, kuramsal, deneysel, isterse de yöntembilimsel eleştiri olsun; yazarların her zaman kuramı, eleştiriyi ve somut gözlemi bir araya getirme çabası içinde olmaları beklenir.

Eğitim Bilim Toplum Dergisi; bilimin evrenselliğinden yola çıkarak sayfalarında yeni gelişmeleri ve kuramları ele alan çeviri yazılara da yer verecektir. Dergide yayımlanan yazıların sorumluğu, yazarların kendisine aittir.

Eğitim Bilim Toplum Dergisi ulusal nitelikte ve hakemli bir dergidir. Dergide yer alan yazıların içi ve dış kullanımı, ulusal akademik ağa dayalı kullanıcılar için çoğaltma yetkisi Eğitim-Sen tarafından verilir. Her çoğaltma için Eğitim-Sen'e yıllık olarak belirlenen miktarda ücret ödenir.

Duyurular

 

EĞİTİM BİLİM TOPLUM DERGİSİ YAZI BİÇEMİ

 
JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE SOCIETY FONT STYLE
 
Postalandı: 2014-12-02 Daha fazlası...
 

Dergimize Site üzerinden makale-yazı gönderilmesi hususunda Önemli Duyuru!..

 
Sistemdeki kısa süreli aksamalar nedeniyle ulaşamayan gönderiler hakkında:  
Postalandı: 2014-02-11 Daha fazlası...
 

EĞİTİM SEN Eğitim Bilim Toplum Dergisi ULAKBİM endeksinde yer almaktadır

 

EĞİTİM SEN Eğitim Bilim Toplum Dergisi'nin yer aldığı endeks, *Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)

Journal of Education Science Society is indexed and abstracted in *Turkish Academic Network and İnformation Center (ULAKBİM) 

 
Postalandı: 2012-09-29
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 14, Sayı 56 (2016)


Kapak Sayfası


Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Eğitim-Sen'in ulusal nitelikte ve hakemli bir dergisidir.